Home Producten Behandelingen & Tarieven Risicovoeten Specialisaties Contact

Oosteinde 25  l  9431AT  l  Westerbork  l  tel: 0593-333705  l  mob: 06-10695557  l  email: pedicure.eugenie@ziggo.nl

Mail: pedicure.eugenie@ziggo.nl

Vergoedingen
Per januari 2015 is de SIMM’s-Classificatie niet langer bepalend voor de vergoeding vanuit de basisverzekering, maar wordt er gewerkt met zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes.

Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.


Vergoedingen vanuit de basisverzekering.
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut voor de eerste screening/onderzoek. De podotherapeut bepaalt welke medisch noodzakelijke voetzorg u nodig heeft en de frequentie van de voetzorg. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat ik uw pedicure ben. Indien ik gecontracteerd ben met deze podotherapeut, regelt deze de afstemming van de voetzorg met de mij. De verzekering verstaat onder medische noodzakelijke voetzorg, alleen die handelingen die nodig zijn om diabetische voetproblemen te voorkomen.

Alle niet noodzakelijke handelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering en zult u zelf moeten bij betalen.

Tevens wordt het jaarlijks voetonderzoek van Zorgprofiel 1 vergoedt uit de basisverzekering.


Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Meer informatie kunt u vinden op de website van ProVoet.

Voor een actueel overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar kunt u terecht op de website van ProCert.