Oorzaken

De oorzaken van een diabetische voet zijn te onderscheiden in:

Zenuwbeschadiging of neuropathie,

Vaatproblemen of (macro-)angiopathie,

Beperkte gewrichtsbeweeglijkheid of Limited Joint Mobility.


Andere voetproblemen veroorzaakt door diabetisch:

Verminderde gewrichtsbeweeglijkheid

Eeltvorming


Simms-methode

Voetproblemen dienen geclassificeerd te worden volgens de simms-methode. Deze classificatie kan niet door een pedicure gemaakt worden, maar wordt gemaakt door een arts of diabeetverpleegkundige. Per januari 2015 is de SIMM’s-Classificatie niet langer bepalend voor de vergoeding vanuit de basisverzekering, maar wordt er gewerkt met zorgprofielen. Wilt u hier meer over weten ga dan naar Vergoedingen.

Diabetischevoet


Onder een diabetische voet wordt verstaan een verscheidenheid aan voetafwijkingen die ontstaan ten gevolge van neuropathie, vaatafwijkingen, “limited joint mobility” en andere gevolgen van stoornissen bij patiënten met diabetes mellitus.


Van alle diabetes patiënten krijgt 1 op de 4 te maken met een voetprobleem. Van hen krijgt 10-25% een wond. Veel patiënten hebben terugkerende wonden en in deze groep leidt dat in 40% van de gevallen tot amputatie. Variërend van een amputatie van een teen tot een bovenbeenamputatie.